Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconmarikadaa:
marikadaa Featured By Owner Oct 19, 2013  Hobbyist Traditional Artist
awesome art!La la la la 
what tools you use?
Meow :3 

feel free check out my gallery too xD
Reply
:iconczerwony-kot:
Czerwony-Kot Featured By Owner Oct 27, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Mamciu, masz niesamowitą kreskę. Naprawdę śliczne arty
Reply
:icon0febris0:
0Febris0 Featured By Owner Nov 8, 2012
Dziękuję :blowkiss:
Miło, że tak uważasz! <3
Reply
:iconlandra15:
landra15 Featured By Owner Oct 11, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Your gallery's so vute and very beautiful!!!
Reply
:icon0febris0:
0Febris0 Featured By Owner Nov 8, 2012
Thank you very much! ^__^
Reply
:iconbladewithin:
BladeWithin Featured By Owner Aug 13, 2012  Hobbyist General Artist
Your gallery is so beautiful >W< SO bright and colourful ^U^
Reply
:icon0febris0:
0Febris0 Featured By Owner Nov 8, 2012
Aww, thanks a lot! :glomp:
Reply
:iconazlryll:
azlryll Featured By Owner Feb 14, 2012  Hobbyist General Artist
wow~ your gallery is amazing 8D
must watch :3
Reply
:icon0febris0:
0Febris0 Featured By Owner Nov 8, 2012
Thank you! That's so nice to hear :hug:
Reply
:iconmaylovesakidah:
MaylovesAkidah Featured By Owner Apr 14, 2011  Student Digital Artist
Cute gallery!OwO
Reply
Add a Comment: